foto focus 2

Uitgebreide informatie donateurs

Over het land
Burkina Faso is een land 6 keer zo groot als Nederland en telt 13 miljoen inwoners. Het ligt centraal in West-Afrika en is het derde armste land van de wereld. Er is een slechte infrastructuur, geen bodemschatten en het heeft een slechte staat van gezondheidszorg.

Op het gebied van oogheelkunde zijn er maar 18 oogartsen actief in het hele land, waarvan de meesten werken in de hoofdstad Ouagadougou. Daarom kiest de stichting ervoor te werken op het platteland, waar de bevolking veelal verstoken blijft van oogheelkundige hulp.

Operatiecampagne
Tot voor kort was het zo dat een operatieteam uit Goes twee keer per jaar naar Burkina Faso afreisde om gedurende twee weken cataracten opereren, soms ook glaucoom of een andere oogaandoening. De laatste twee jaar is het werk van de stichting uitgebreid en worden er vier campagnes per jaar georganiseerd, twee Nederlandse én twee met financiering vanuit Nederland maar geheel georganiseerd en uitgewerkt door onze vrienden in Burkina Faso. Het bestuur is trots op deze ontwikkeling omdat dit een vooruitgang in zelfstandigheid betekent.

Enkele weken voordat een campagne van start gaat, wordt een eerste screening gedaan door medewerkers van A.P.S.O. De zogenaamde "prospection". Na de operatie volgt enkele weken later een controle om te zien hoe het de patiënten vergaat. Als de operatie goed geslaagd is, betekent dit dat mensen niet meer afhankelijk van anderen zijn en weer voor zichzelf kunnen zorgen. Daar doen we het voor!

Kosten
Per project is een bedrag nodig van ongeveer € 20.000.-. Dit wordt opgebracht door particulieren, stichtingen, kerken, serviceclubs, gemeenten etc. Per patiënt wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer 15 Euro. Wie dit niet kan betalen, wordt toch geholpen. Iedereen, ongeacht geloof, stam of sociale status wordt geopereerd.