foto focus 2

Donateurs

Om aan de dringende behoefte aan oogheelkundige hulp in Burkina Faso te kunnen voldoen, zijn we voortdurend op zoek naar donateurs. Zonder hen is ons werk in dit West-Afrikaanse land niet mogelijk en kunnen mensen in Burkina Faso niet geholpen worden.

Bij de werving van donateurs richten we ons op alle geledingen uit de samenleving. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook stichtingen, kerken, serviceclubs, gemeenten, bedrijfsleven, zorginstellingen, scholen etc.

Wij zijn graag bereid voorlichting en/of een presentatie te geven als voorbereiding op bijvoorbeeld fondsenwerving van serviceclubs, inzamelingsacties, sponsorlopen of anderszins.

Als particulier kunt u donateur worden voor bijvoorbeeld een jaarlijkse donatie van € 25, € 50 of € 100 of een bedrag naar keuze. Uiteraard zijn ook eenmalige giften van harte welkom. Weet u trouwens dat giften aan een Goede Doelen Actie met een ANBI nummer aftrekbaar zijn voor de belasting?

Met bedrijven en instellingen overleggen we graag over de donatiemogelijkheden.

Rabobank Oosterschelde t.n.v. stichting Focus Twee
IBAN: NL81RABO0320551393

Klik hier voor uitgebreide informatie.