foto focus 2

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Stichting FOCUS-2
Stichting FOCUS-2 is opgericht in 1999 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 220 43527. Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd onder nummer 807862253.
Onze doelstelling is het ontplooien van oogheelkundige activiteiten in landen in ontwikkeling, vooral in Burkina-Fasso (West-Afrika).

Persoonsgegevens waarover wij beschikken
Wij beschikken over persoonsgegevens van donateurs en sponsoren. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Donateurs: NAW-gegevens, IBAN-nummer, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Sponsoren: NAW-gegevens, KVK nummer, e-mailadres en telefoonnummer.
Waar gebruiken wij deze gegevens voor

  • Donateurs: incasso van het te doneren bedrag en het afhandelen van eventuele vragen over de incasso;
  • Sponsoren: om facturen te sturen en in voorkomende gevallen additionele sponsoring voor een bepaald project te vragen;
Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Wij hebben een wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Dit houdt in dat uw gegevens tot 7 jaar na de laatste incasso/factuur in onze administratie bewaard moeten blijven.

Bescherming van uw gegevens
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computers zouden worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden
Stichting FOCUS-2 deelt nooit persoonsgegevens met andere partijen, tenzij u daarvoor nadrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens op.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van Cookies.
U kunt cookies te allen tijde weren van uw computer door bij de instellingen van uw browser aan te geven dat u geen cookies wilt opslaan.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@focus2.nl of door een brief te sturen naar ons correspondentieadres. Ons adres vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Heeft u verder nog vragen?
Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Als u vragen heeft met betrekking tot de gegevens waarover wij beschikken kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan per e-mail (info@focus2.nl) of per post via onderstaand adres:

Stichting FOCUS 2
Vreelandsedijk 17
4434 NK Kwadendamme