foto focus 2

Openluchtdienst Camping Buitenhof

De parochiekern Lewedorp en de samenwerkende protestantse gemeenten van Lewedorp, Nieuwdorp, Borssele en ‘s-Heer-Arendskerke organiseerden op 11 juli jl. een openluchtdienst bij camping Buitenhof.

Er werd een extra collecte gehouden t.b.v. onze stichting en deze bracht het mooie bedrag van 350 euro op. Aan oogarts Gie Tjiam de eer om over het werk van Focus te vertellen en het bedrag in ontvangst te nemen.

Dank aan de organisatie.