foto focus 2

Nieuws

Reeds eerder maakten we melding van de verslechterde politieke situatie in

Burkina Faso.

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is bij voortduring negatief,

waardoor het bijna onmogelijk wordt het land te bezoeken. Dat laatste deed ons besluiten,

wetende dat dr. Pierre Djiguimdé in mei het oogcongres in Parijs zou bezoeken, hem uit te

nodigen voor een doorreis naar Goes.

Hij is op deze uitnodiging ingegaan en zo mochten we uit eerste hand vernemen dat 19

studenten de opleiding tot oogarts aan de nieuwe leerrichting van de universiteit van

Ouagadougou volgen. Ook dat deze studenten de kans krijgen op het platteland ervaring op

te doen voor en tijdens de oogoperaties van onze stichting.

Hij gaf ook aan dat de kwaliteit van oogartsen en assistenten inmiddels op een veel hoger

plan is komen te staan en dat daarmee de noodzaak om artsen en assistenten vanuit

Nederland in te vliegen, veel minder is geworden. Wat hij wel nadrukkelijk onderstreepte is

het belang van ontmoeting, elkaar te zien en te spreken omdat daarmee, naast de

financiƫle ondersteuning een positief signaal afgegeven wordt naar zowel de regering als de

mensen die op oogheelkundig gebied werkzaam zijn.

De aanschaf van mobiel instrumentarium om lenssterktes te kunnen bepalen zou volgens

hem van toegevoegde waarde zijn. Dr. Djiguimdé werd toegezegd dat we bezien of aan deze

wens tegemoet gekomen zou kunnen worden.

Het 49steproject vond kort daarop plaats van 2 t/m 29 juni in resp. Banfora en Gaoua en in

deze weken werden 166 oogoperaties voltrokken en gecontroleerd.