foto focus 2

Uitgebreide informatie over 'Wat wij doen'

Vrijwillige basis
De stichting Focus² zet zich samen met een aantal oogartsen en operatieassistenten uit Zeeland op geheel vrijwillige basis in voor mensen met een oogheelkundige aandoening in ontwikkelingslanden. In dit geval voor Burkina Faso in West-Afrika.

Twee keer per jaar reist een team van specialisten af naar Burkina Faso, om daar in een periode van twee weken meer dan 100 operaties uit te voeren en voorlichting te geven, waarbij zij worden geassisteerd door lokale artsen en verpleegkundigen. De laatste twee jaar worden er ook twee keer per jaar zgn. nationale campagnes georganiseerd met financiering van de stichting Focus Twee én uitgevoerd door Burkinabese medici.

Doelstellingen
De stichting heeft als doelstelling het verlenen van professionele oogheelkundige hulp in ontwikkelingslanden en daarnaast overdracht van theoretische en praktische kennis aan lokale artsen en verpleegkundigen. Deze overdracht vindt plaats tijden de campagnes.

De theoretische kennis wordt opgedaan aan de hand van het onderzoeken van de patiënten. Praktische vaardigheden worden aangeleerd tijdens de operatiesessies op locatie. Vorig jaar heeft dr. Tegelberg een workshop "tunneltechniek" gegeven aan een zestal Burkinabese artsen.

Aan de patiënten wordt voorlichting gegeven over de gang van zaken van voor, tijdens en na de operatie. Dit gebeurt aan de hand van tekeningen en met behulp van een locale tolk. Ook is er aandacht voor diagnostiek, preventie, hygiëne en nazorg.

Onze contacten met de plaatselijk artsen hebben er toe geleid, dat de arts Pierre Djiguimdé op kosten van Focus 2 is opgeleid tot oogarts. Dr. Djiguimdé is inmiddels afgestudeerd, woont weer in Burkina Faso en toont zich een vakkundig en gespecialiseerd oogarts.