foto focus 2

Uitgebreide informatie over 'Wie wij zijn'

Grote behoefte aan oogheelkundige hulp
Stichting Focus² is in 1999 opgericht op initiatief van de Goese oogarts A.G. Tjiam.

Tijdens een eerder verblijf in Burkina Faso was al snel duidelijk dat blindheid of bijna blindheid in ontwikkelingslanden veel meer voorkomt dan in onze westerse wereld.

Blindheid leidt tot een enorme beperking van de sociale en economische groei van de gemeenschap omdat niet alleen de blinde zelf maar ook de gezonde ziende, die belast wordt met de begeleiding, niet deel kan nemen aan het arbeidsproces.

De oogafwijking cataract is verreweg de belangrijkste oorzaak van blindheid. Hoewel niet helemaal duidelijk is waarom cataract in ontwikkelingsladen veel meer voorkomt, is wel duidelijk dat factoren als voeding, snellere veroudering en lichtschade hierin een belangrijke rol spelen.

De oogaandoening cataract, in de volksmond beter bekend als staar, is vrij eenvoudig te verhelpen. In 1999 reden dus om stappen te ondernemen voor het oprichten van de Stichting Focus².

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen :

  • dhr. drs. C.M. Dijkhuis, voorzitter
  • mw. E. Heijers-Bakker, penningmeester
  • mw. M. van de Plasse- Nagelkerke, secretaris
  • dhr. M.A. Bierens, lid
  • mw. M. Meertens, administrateur
  • dhr. Th. Audenaerd, lid 
Voor deze werkzaamheden ontvangt geen der bestuursleden een vergoeding.

De stichting is statutair gevestigd in Goes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg, onder nummer S 220 43527. ANBI nummer: 807862253

Samenwerking
Er is een zeer nauwe samenwerking met zusterorganisatie A.P.S.O. (Association Pour la Promotion de la Santé Oculair) in de hoofdstad Ouagadougou, alsmede met de Ambassade in Ouagadougou.Stichting Focus² heeft een officiële status van erkenning van het Ministerie van Volksgezondheid in Burkina Faso.