foto focus 2

Al 20 jaar oogoperaties in Burkina Faso

Focus Twee is een stichting die zich richt op mensen in Burkina Faso (West-Afrika) die dringend behoefte hebben aan oogheelkundige hulp. Een aantal oogartsen en operatieassistenten uit Zeeland zet zich geheel vrijwillig in om deze mensen helpen. Daartoe wordt een viertal keren per jaar een campagne georganiseerd om ter plekke mensen te opereren.

Klik hier voor meer informatie


dr. Pierre Djiguimdé te gast in Nisse

Op woensdag 10 mei was dr. Pierre Djiguimdé te gast bij de familie Dijkhuis in Nisse.
Het was Pierre gelukt om na het oogcongres in Parijs door te reizen naar Zeeland. Helaas slechts een bliksembezoek maar toch was er het feest van ontmoeting na elkaar zoveel jaren niet te hebben gezien. Met een delegatie van het bestuur werd gesproken over de situatie in Burkina Faso. De zorgen hieromtrent kon Pierre niet wegnemen. Een zorgelijke ontwikkeling vanwege terroristisch aanvallen en terreur. Desalniettemin wist hij ons met name op het gebied van de oogheelkunde ook goed nieuws te melden.
Inmiddels zijn er 14 oogartsen in opleiding en heeft ieder rayon zijn eigen oogarts. Dat is echt wel anders geweest. De banden met bestuur, dr. Djiguimdé en andere vrienden blijven we koesteren en waar nodig en gewenst stimuleren we het gebruik van onze middelen t.b.v. de oogheelkunde in Burkina Faso.

Foto van dr. Pierre Djiguimdé

Twee bestuursleden ontvangen lintje

Als bestuur van Focus Twee zijn we trots te kunnen melden dat tijdens de nationale lintjesregen twee van onze bestuursleden de koninklijke eer te beurt vielen en bevorderd werden in de Orde van Oranje Nassau.

Het behaagde Zijne Majesteit de Koning  Gie Tjiam te bevorderen tot Ridder in de Orde Van Oranje Nassau. 
Oogarts Gie Tjiam is geridderd, omdat hij in 1999 Focus 2 oprichtte om in Burkina Faso oogoperaties en medische begeleiding voor oogziekten te realiseren. Hij vloog twintig jaar tweemaal per jaar met een medisch team naar Burkina Faso. Daar opereerde hij meer dan 6000 patiënten. Zo kregen mensen hun zicht terug. Daarnaast leidde de dokter – in samenwerking met Nederlandse oogartsen - ter plekke oogartsen op, gaf workshops en regelde opleidingen voor Burkinese oogartsen in Nederland. Door zijn inzet is de oogheelkundige zorg in Burkina Faso minder afhankelijk geworden van westerse hulp en zijn de leefomstandigheden van de allerarmsten verbeterd. 

Zijne Majesteit bevorderde ook Theo Audenaerd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Ook hij is al 20 jaar verbonden aan onze stichting. Als operatieassistent actief geweest bij talloze operatiecampagnes naar Burkina. Cataract operaties zijn in Nederland verworden tot hele eenvoudige ingrepen. Maar daar zijn het ingrepen die onder armetierige omstandigheden worden uitgevoerd. Dat heeft Theo nooit weerhouden erheen te gaan, integendeel. Later werd hij ook actief binnen het stichtingsbestuur. 

Uiteindelijk lukte het beide decorandussen -en met hen nog vele andere vrijwilligers-, de oogheelkunde in Burkina op een hoger peil te brengen. Spijtig is het dat zowel Covid-19 als toenemend terrorisme de verdere voortgang blokkeren. Maar we hopen uiteraard op betere tijden.

Als bestuur van Focus Twee feliciteren we hen van harte met deze welverdiende onderscheidingen.

Dr. Tjiam en Theo Audenaerd
Dr. Tjiam en Theo Audenaerd (foto's: © Marcelle Davidse / Gemeente Borsele).